Reciklažno dvorište, Bjelovar

Investitor: - KOMUNALAC d.d., Bjelovar
Građevina: - RECIKLAŽNO DVORIŠTE - PROJEKT
Adresa: - Masarykova ulica, Bjelovar
Godina: - 2013
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti