Tvornica Kumal, Kompolje

Investitor: - KUMAL d.o.o.
Građevina: - Tvornica EPS-a
Adresa: - Kompolje
Godina: - 2008.
Status: - Realizacija
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti