Naziv projekta: Nabava informatičke opreme i programa
Naziv korisnika: „arting“ d.o.o. Bjelovar
Ukupna vrijednost projekta: 102.815,00 HRK
Iznos EU potpore: 86.577,00 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Više o projektu
Početna

Izgradnja nove poslovno-stambene zgrade u Bjelovaru

 
Ulica I. Gundulića 7 , Bjelovar, k.č.br. 4 (3851), k.o. Grad Bjelovar
 
Katalog stanova
 
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook
Uvjeti