Stambeno poslovna zgrada Blok sv. Florijan

Investitor: - Privatni
Građevina: - Stambeno poslovna zgrada
Adresa: - Bjelovar, blok Trg hrv branitelja/Bogovićeva/Starčevićeva/Šetalište dr. Ivše Lebovića
Godina: - 2021.
Status: - U izvedbi
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti