Reciklažno dvorište, Bjelovar

Investitor: - KOMUNALAC d.d., Bjelovar
Građevina: - RECIKLAŽNO DVORIŠTE - PROJEKT
Adresa: - Masarykova ulica, Bjelovar
Godina: - 2013