Naziv projekta: Nabava informatičke opreme i programa
Naziv korisnika: „arting“ d.o.o. Bjelovar
Ukupna vrijednost projekta: 102.815,00 HRK
Iznos EU potpore: 86.577,00 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Više o projektu
Početna

Izgradnja nove poslovno-stambene zgrade u Bjelovaru

 
Ulica I. Gundulića 7 , Bjelovar, k.č.br. 4 (3851), k.o. Grad Bjelovar
 
Katalog stanova