Županijski sud u Šibeniku, rekonstrukcija i dogradnja

Investitor: - Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
Građevina: - Županijski sud u Šibeniku, rekonstrukcija potkrovlja i dogradnja vanjskog dizala
Adresa: - Šibenik
Godina: - 2020.
Status: - Realizacija
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti