Višestambena zgrada Gundulićeva/Matice hrvatske, Bjelovar

Investitor: - ARTING d.o.o., Bjelovar
Građevina: - Višestambena zgrada
Adresa: - Gundulićeva ulica, Bjelovar
Godina: - 2017.
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook
Uvjeti