Tvornica Baumit, Sirač

Investitor: - Baumit Croatia d.o.o. Zagreb
Građevina: - Tvornica žbuke
Adresa: - Sirač
Godina: - 1998.
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti