Kuće za odmor sa bazenom, Đurđevac, Čepelovac

Investitor: - Privatni
Građevina: - Kuće za odmor s bazenom
Adresa: - Đuđevac, Čepelovac
Godina: - 2019.
Status: - Realizacija
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti