Državni arhiv u Bjelovaru

Investitor: - MINISTARSTVO KULTURE, GRAD BJELOVAR
Građevina: - Državni arhiv u Bjelovaru
Adresa: - Kačićev prolaz, Bjelovar
Godina: - 2001
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti