Apartmanska zgrada, Lovište, Pelješac

Investitor: - Privatni
Građevina: - Apartmanska zgrada
Adresa: - Pelješac, Lovište
Godina: - 2020.
Status: - Projekt
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook
Uvjeti