Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Lipik, uređenje

Investitor: - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Lipik
Građevina: - Zgrada fizikalne terapije i bazena i zgrada mramornih kupki
Adresa: - Lipik, Ulica Marije Terezije
Godina: - 2018.
Arting d.o.o.

za projektiranje, izvođenje i nadzor

J.J.STROSSMAYERA 4
43 000 BJELOVAR
Tel: 043 241 226
Fax: 043 241 471
arting@bj.t-com.hr

Pratite nas
facebook instagram
Uvjeti