Arting d.o.o.

Tvrtka „arting“ d.o.o.  osnovana  je 1990. godine  kao  arhitektonski  ured  za  projektiranje,  nadzor ,  prostorno  planiranje  i uređenje  prostora.

Kreativnost u oblikovanju funkcionalnih prostora uz pomoć novih tehnologija osigurala nam je povjerenje naručitelja.

djelatnost

 • projektiranje svih vrsta građevina 

 • prostorno planiranje   

 • interpolacije i zahvati na spomenicima kulture

 • projektiranje i dizajniranje unutrašnjih prostora

 • tehničko savjetovanje investitora

 • stručni i projektantski nadzor, koordinacija građenja

 • ostale  projektantske  usluge (legalizacija  zgrada, elaborati etažiranja i procjena vrijednosti građevina) 

ovlašteni projektanti
 • ovl.arh. Marijan Gezi dia
 • ovl.arh. Katica Večerić dia
 • ovl.arh. Snježana Brkljačić dia
 • ovl.arh. Vanja Gezi dia
 • ovl.arh. Vesna Hršak dia
projektanti
 • Ivka Segin inž.arh.
 • Marijana Pavlović arh.teh.
 • Ljiljanka Bajić, oecc.