09. Natječaj ulice Carera i priključnih trgova u Rovinju 2004.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rjeöenja ulice Carera i priključnih trgova u Rovinju

autori: Vanja Gezi dia, Goran Habjanec dia

otkup, 2004.