Javna garaža - rukometno igralište, Bjelovar

Investitor: - KOMUNALAC d.d., Bjelovar
Građevina: - Javna garaža - rukometno igralište
Adresa: - Trg Hrvatskog Sokola, Bjelovar
Godina: - 2011