Državni arhiv u Bjelovaru

Investitor: - MINISTARSTVO KULTURE, GRAD BJELOVAR
Građevina: - Državni arhiv u Bjelovaru
Adresa: - Kačićev prolaz, Bjelovar
Godina: - 2001