Bazenski kompleks Bjelovar

Investitor: - GRAD BJELOVAR
Građevina: - ŠRC MLADOST - PROJEKT
Adresa: - Bjelovar
Godina: - 2013